Huizenmarkt
Nieuwbouwhuis

Trends op de huizenmarkt

De huizenmarkt heeft de afgelopen decennia nogal de nodige veranderingen doorgemaakt. Hoewel er niet altijd even snel werd ingespeeld op een veranderde vraag van woningzoekenden, zijn toch duidelijk bepaalde demografische ontwikkelingen terug te zien in woningtrends.   Een korte geschiedenis ...