Advies van de arbo over woonomstandigheden

In Nederland is veel aandacht voor de veiligheid en gezondheid van mensen tijdens de uitoefening van werk. Als zzp’er ben je verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en gezondheid. Je bent meestal niet wettelijk verplicht te zorgen voor goede werkomstandigheden, al stellen opdrachtgevers daar wel steeds vaker bepaalde eisen in. Ben je ondernemer met medewerkers in dienst? Dan ben je wel verplicht werk zodanig te organiseren dat mensen veilig en gezond kunnen werken. Een arbodienst kan je hierbij adviseren. Zij kunnen zich naast de werkvloer ook richten op de woonomstandigheden van medewerkers.

De vier primaire taken van een arbodienst

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd wat er allemaal onder de zorgplicht van werkgevers valt. Arbodienstverlening die werkgevers hierin ondersteunt, is op te delen in vier kerntaken.

Arbodienstverlening bestaat voornamelijk uit:

  • het uitvoeren en opstellen van de Risico inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
  • ziekteverzuimbegeleiding en -preventie
  • het uitvoeren van periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO)
  • aanstellingskeuringen

Werkomstandigheden thuis

Arbodienstverlening richt zich vooral op de werkomstandigheden op de werkvloer. Maar er zijn ook zeker situaties te bedenken waarbij een arbodienst iemand thuis bezoekt om de woonomstandigheden te inventariseren en daarover advies uit te brengen.

thuiswerken

Thuiswerken

Sinds de coronapandemie is bijvoorbeeld het hybride werken in Nederland breed ingevoerd. Toen tijdens de lockdowns opeens mensen massaal moesten gaan thuiswerken, had zeker niet iedereen de beschikking over een goede ergonomische werkplek thuis. Heb jij een medewerker die meer thuis gaat werken? Dan kan een arbodeskundige advies uitbrengen over onder meer de juiste instelling van kantoormeubilair en werkhouding om fysieke klachten door bijvoorbeeld langdurig computergebruik te voorkomen. Een arbodienst kan overigens ook psychosociale ondersteuning bieden in de vorm van advies over het belang van een goede privé-werkbalans.

Woningaanpassing om re-integratie te bevorderen

Heeft iemand een fysieke beperking (al dan niet als gevolg van een bedrijfsongeval)? Dan kan een arbodienst advies uitbrengen over specifieke ergonomische aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen. Denk aan de installatie van een traplift of hellingbaan, aanpassing van badkamer of keuken of aangepaste thuiswerkplek. Er kan daarnaast ook praktische ondersteuning geboden worden in de vorm van regelen van voorzieningen via de gemeentelijke Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Of voor het verkrijgen van subsidies of financiële ondersteuning voor woningaanpassingen.

traplift voor in huis

Algemene bewustwording en preventie

Tot slot kan arbodienstverlening ook bestaan uit vergroting van de bewustwording over diverse  factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief aspecten van hun woonomgeving. Hierbij valt te denken aan het verminderen van huishoudelijke risico’s die tot ongelukken kunnen leiden. Maar ook het beoordelen en adviseren over de gevolgen van problemen zoals slechte ventilatie, schimmel of andere gezondheidsrisico’s thuis die invloed kunnen hebben op de gezondheid en het vermogen om te werken.

Het belang van een brede kijk op preventie en re-integratie

Met de huidige personeelstekorten is het belangrijk om als werkgever zuinig te zijn op medewerkers. Niet alleen aandacht voor risico’s en hulp bij re-integratie op de werkvloer maar ook thuis, bevordert de productiviteit en het herstel.

Danny Bijl
Danny Bijl

Danny Bijl is werkzaam als freelance consultant voor verschillende klanten in de woonbranche en beheert daarnaast het woonblog ikwoonfijn.nl. Op dit woonblog wordt via gastbloggers zoveel mogelijk wooninspiratie gedeeld. Op Huislijn.nl zal Danny ook regelmatig wooninspiratie delen en handige tips voor in en rondom het huis geven.
Op Huislijn.nl zal Danny ook regelmatig wooninspiratie delen en handige tips geven voor in en rondom het huis. Hierbij valt te denken aan het inrichten van een ruime woonkamer, informatie over woonverzekeringen, tips om kalkaanslag in de badkamer te verminderen, advies over aquariumverlichting, brandpreventie, en suggesties voor het optimaal inrichten van je badkamer, keuken, woonkamer of slaapkamer.

Artikelen: 102