In bezwaar gaan tegen de WOZ waarde: hoe werkt dat?

De gemeente stelt de WOZ waarde vast van je woning en is daar verantwoordelijk voor. Toch zijn veel mensen het niet eens met hun WOZ-waarde omdat ze soms teveel belasting betalen. Het kan namelijk gebeuren dat de WOZ verkeerd wordt berekend. 

De WOZ-waarde van je woning wordt getaxeerd en bepaald door de gemeente waar de woning staat. Hierbij wordt er een berekening gemaakt op basis van verscheiden referenties zoals de verkoopprijzen van vergelijkbare woning in de buurt, het type en bouwjaar van de woning en de grootte van de woning. Bovendien gaat de gemeente uit van een waardepeildatum. Dat is 1 januari van het voorgaande jaar. Het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op die datum wordt dan bepaald. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Een WOZ bezwaar

De WOZ-waarde in ons land is ontstaan in 1994 toen de Wet waardering Onroerende Zaken (afgekort Wet WOZ) werd aangenomen. Zo kon er een berekening worden gemaakt om alle onroerende zaken in ons land te classificeren en te regelen. En op die manier kon er dus ook een berekening worden gemaakt voor de belastingen. De hypotheekrente, onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn enkele voorbeelden van rente en belastingen die aan de hand van de WOZ-waarde van je woning worden berekend. Om minder belasting te betalen is het dus handig dat de  WOZ zo laag mogelijk is. Veel mensen maken dus een woz bezwaar. En dat loont in veel gevallen.

WOZ belasting verlagen

Hoe gaat het in zijn werking?

Het is dus raadzaam om kritisch te kijken naar je WOZ-beschikking. Als je eerst de waarde van je woning wilt checken of wilt vergelijken met die van andere woningen, raadpleeg dan de website WOZ-waardeloket. Hier kun je zelf de WOZ-waarde opzoeken per adres. Wanneer de WOZ-waarde in jouw optiek niet goed uitvalt, kun je kostenloos bezwaar maken. Het vaststellen van de WOZ waarde van de woning gebeurt namelijk vaak via de computer die in het algemeen een berekening maakt, maar als je een WOZ bezwaar maakt, kun je vaak gratis de juiste waarde laten bepalen door een jurist die hierin gespecialiseerd is. De gemeente is namelijk verplicht om proceskosten te vergoeden voor een bezwaarschrift, mits de gemeente de WOZ verlaagd naar aanleiding van het woz bezwaar. En in dat geval kan het je een hoop centen besparen. 

Wees niet het haasje door fouten van een ander 

De taxateur stelt bij een bezwaar doorgaans kosteloos een taxatierapport op als dat nodig is en bekijkt en vergelijkt verkochte woningen in de omgeving met speciale software. Hier kun je dus eenvoudig gebruik van maken. Je hoeft dus niet de klos te zijn van fouten die door de overheid gemaakt worden. Behalve belasting betalen zegt de WOZ-waarde volgens sommigen ook wat over de verkoopwaarde van de woning. En wat veel mensen niet weten is dat erfbelasting en je inkomstenbelasting in box 1 eigenwoningforfait en inkomstenbelasting in box 3 vermogensbelasting ook bepaald worden door de WOZ-waarde.

Lees ook:
Bespaar energie; maak het knus in huis
Wat is een BKR registratie en hoe kun je deze voorkomen

Claudia Gharbi
Claudia Gharbi

Claudia Gharbi is afgestudeerd journalist en heeft een passie voor alles wat met huizen te maken heeft en real estate. Dat is ook de reden dat zij naast haar schrijfwerk de studie makelaar is gaan volgen, zodat ze zich nog beter heeft weten te verdiepen in de vastgoedsector.

Artikelen: 6