Een bouwkundige keuring is vaak geen overbodige luxe

Een huis kopen is een hele stap, niet alleen emotioneel maar ook financieel. Vooral in een de randstad waar de woningmarkt soms heel hectisch kan zijn en je snel moet beslissen. Toch is het belangrijk dat je een bouwkundige keuring laat uitvoeren. Een bouwkundige keuring is een inspectie van de bouwkundige onderdelen van een woning. Na een keuring weet je beter wat je koopt! Kies dus voor een bouwkundige keuring, kies voor het keurmerk Vakkundig gekeurd.

Waarom een bouwkundige keuring?

Wanneer je van plan bent om een te kopen of te verkopen, dan krijg je met een bouwkundige keuring – ook wel bouwtechnische keuring – duidelijkheid over de kwaliteit van de woning, de staat van onderhoud en andere belangrijke punten die bepalend zijn voor je voor je beslissing om de woning te kopen. Dan wil je natuurlijk wel dat keuring wordt uitgevoerd door een expert, een erkend keurder die is aangesloten bij het keurmerk Vakkundig gekeurd.

 

Waarom het keurmerk Vakkundig gekeurd?

Tot voor kort was de markt voor bouwkundige keuringsbedrijven niet of nauwelijks gereguleerd. Iedereen kan zich bouwkundig keurder noemen. Voor de consument is het dus heel onduidelijk of hij te maken heeft met een ervaren bouwkundig keurder. Daarom is er nu het keurmerk Vakkundig gekeurd.

Alleen bouwkundige keuringsbedrijven die voldoen aan strenge eisen mogen het keurmerk voeren. Daarbij wordt gekeken of het bedrijf voldoende ervaring heeft, goed verzekerd is en voldoende investeert in kennis van zijn medewerkers. Daarnaast biedt het keurmerk algemene consumentenvoorwaarden die tevens worden gedragen door de Consumentenbond en is er een Geschillencommissie.

Met een keuring die is uitgevoerd door een bouwtechnisch keuringsbedrijf dat beschikt over het Keurmerk Vakkundig gekeurd, weet je als consument dat je te maken heeft met een echte professional.

Wat houdt een bouwkundige keuring in?

Bij een bouwtechnische keuring wordt de gehele woning bekeken, zowel de binnen- als buitenkant, de vloeren, de fundering, het dak en de keuken. Dus van nok tot kruipruimte. Helaas zijn nog steeds veel woningen die last hebben van geborgen gebreken. Dat geldt niet alleen voor oudere woningen. Soms is de omgeving van de woning de oorzaak van problemen. Een vochtige bodem bijvoorbeeld. Een bouwkundige keuringsrapport geeft je in zo’n geval ook helder inzicht in staat van de woning. En daarmee weet je waar je aan toe bent als koper. Het geeft een beeld van de mogelijke gebreken, maar daarnaast geeft het rapport ook opties voor verbetering aan de woning.

Hoe ziet een rapport er uit?

Een bouwkundig rapport is een momentopname van de woning. Het laat zien welk onderhoud direct noodzakelijk is en wat je op termijn kan verwachten. Juist deze ‘onvoorziene posten’ kunnen voorkomen dat je tegen onverwachte hoge kosten en forse tegenvallers loopt wanneer je deze niet kent. Een goed rapport geeft aan wat de directe kosten, de kosten op termijn en kosten van woningverbetering zijn.

> Zoek een Bouwkundig keurder bij u in de buurt

Rob Overduin
Rob Overduin

Rob Overduin schrijft regelmatig een column voor de nieuwsbrief van Huislijn.nl. Met zijn achtergrond als makelaar en sinds 2011 als Operationeel Manager van VastgoedPRO weet hij op een boeiende wijze zaken aan de kaak te stellen die belangrijk zijn voor consumenten die een woning gaan (ver)kopen of (ver)huren.
VastgoedPRO is een beroepsvereniging voor vastgoed professionals waaronder vooral makelaars en taxateurs. Bij de vereniging zijn circa 800 leden aangesloten die werkzaam zijn als makelaar, taxateur of adviseur op het gebied van vastgoed.

Artikelen: 38