Problemen met de verhuurder oplossen

Als huurder heb je verschillende rechten en plichten. Toch is je recht hebben niet hetzelfde als je recht halen. Als je verhuurder problemen veroorzaakt, moeten deze worden opgelost. Ook als je bijvoorbeeld student bent en op kamers woont. Er zijn dan afwijkende regels. Maar als je als huurder in een flat of woning gaat wonen, zijn er een aantal afspraken die beide partijen maken. Het gebeurt dan ook wel vaker dan de huurder en verhuurder met elkaar in conflict raken. Bijvoorbeeld als er een conflict ontstaat over de kwaliteit van de woning. Een woning met lekkage kan een groot probleem veroorzaken voor de gezondheid. Het wordt helemaal een probleem als de verhuurder zijn verantwoordelijkheid niet neemt en niets aan de situatie doet. Je krijgt dan onmiddellijk te maken met een conflict die lang kan voortslepen. Hoe los je zulke zaken netjes op?

 

Conflict met verhuurder

Als je problemen hebt met je verhuurder spreken we van een huurgeschil. Het is niet slim om meteen maar naar de rechter te stappen. Eerst kun je proberen het probleem onderling op te lossen. Als dat niet lukt kan de Huurcommissie voor je bemiddelen. Een geschil kan bijvoorbeeld ook gaan over een huurverhoging waar je het niet mee eens bent. Of over achterstallig onderhoud. Soms wordt het huurgenot gederfd. In zulke gevallen kun je een aantal stappen ondernemen.

 

Huurverhoging

De meeste geschillen gaan over huurverhoging. Ieder jaar kan de verhuurder de huur verhogen. De huurverhoging vindt meestal op 1 juli plaats. Je wordt dan al van tevoren op de hoogte gesteld. Je dient dan dus ook voor 1 juli bezwaar te maken. Daarvoor moet je wel een aantal stukken inleveren. Bij een sociale huurwoning kun je bijvoorbeeld bezwaar indienen. De Huurcommissie kan dan een uitspraak doen. De meeste huurprijsgeschillen werden binnen 4 maanden opgelost in 77 procent van de gevallen. De verhuurder moet binnen zes weken reageren. Als dit niet gebeurt, gaat de huurverhoging in ieder geval niet door. Als de Huurcommissie vindt dat de huurverhoging toch redelijk is, moet je de verhoging alsnog betalen. Ben je het niet eens met het oordeel van de Huurcommissie? Dan kun je naar de rechter stappen om daar je gelijk te halen. Doe dit niet alleen, maar gebruik hiervoor de adviezen van een jurist. Met een rechtsbijstandsverzekering en de module ‘wonen’ heb je recht op advies bij dergelijke situaties en ben je tegen deze kosten gedekt.

 

Achterstallig onderhoud

Bij achterstallig onderhoud moet de verhuurder de problemen oplossen. Je kunt de verhuurder schriftelijk sommeren om het onderhoud toch te verrichten. Gebeurt dat niet, dan kun je naar de rechter stappen om dit alsnog af te dwingen. Je kunt het onderhoud ook zelf doen en de kosten via de rechter opeisen. Je kunt ook eerst nog contact opnemen met de Huurcommissie. Meestal heb je dan recht op tijdelijke huurverlaging totdat het probleem is opgelost. Via de rechter is huurverlaging ook mogelijk, maar dit is vaak kostbaar en tijdrovend.

 

Derving huurgenot

Soms is er sprake van derving van het huurgenot. De huurder heeft dan recht om minder huur te betalen. Maar vermindering of verrekening van de huurprijs kun je alleen afdwingen via de rechter. De rechtsbijstandverzekering kan je hiermee helpen. De rechter gaat vervolgens toetsen of de huurvermindering gelijkstaat aan de vermindering van het woongenot. Je moet dit wel binnen zes maanden binnen de vervaltermijn doen.

 

Naar de rechter?

Soms worden er bemiddelingskosten in rekening gebracht. Deze hoef je niet altijd te betalen. Als je namelijk gelijk krijgt bij de rechter, komen deze kosten meestal voor rekening van de verhuurder. Naar de rechter stappen is vaak wel een tijdrovende en kostbare stap. Je dient verschillende bewijzen in te dienen. Een jurist kan je helpen met het verzamelen van bewijs, zodat je sterker komt te staan. Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging moet je meestal extra stukken meesturen.

Ronald Barends
Ronald Barends

Ronald Barends is directeur en eigenaar van Huislijn.nl. Met een miljoen bezoekers per maand neemt deze huizensite een belangrijke positie in voor zowel makelaars als huizenzoekers. Door de goede samenwerking met 2.500 makelaars biedt Huislijn.nl een overzichtelijk en actueel aanbod van koop-, nieuwbouw- en huurwoningen.

Artikelen: 204