Waarom je juist in 2018 nog zonnepanelen moet aanschaffen

Duurzaamheid van huizen is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Waar het eerst ging om woonoppervlakte, grondoppervlakte, locatie en indeling. Spelen nu energielabel en het energieverbruik een steeds grotere rol. Zonnepanelen zijn een belangrijke factor bij het bepalen van het energielabel en helpen bij het verlagen van de energielasten. Maar waarom zou je nog in 2018 zonnepanelen aanschaffen?

 

Ook in 2018 nog BTW terugvragen

Om de aanschaf van zonnepanelen door particulieren te stimuleren, heeft de overheid een aantal jaar geleden besloten deze vrij te stellen van BTW. Vanwege de populariteit van panelen is het de vraag hoelang deze regeling nog blijft bestaan. Het is overigens helaas niet zo gemakkelijk dat deze korting direct bij de aanschaf in mindering wordt gebracht. Om de BTW terug te kunnen vragen, moet je je als ondernemer bij de Belastingdienst melden. En moet je btw-aangifte doen over het jaar waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Er zijn mensen die je hiervoor kunt inhuren, maar bij de Belastingdienst vind je ook goede informatie over hoe je zelf de BTW kunt terugvragen.

 

Toekomstige stijging energieprijzen

Een aantal jaar geleden was het nog maar de vraag of zonnepanelen wel zo rendabel waren, omdat ze in aanschaf erg duur waren. En hoewel de aanschaf nog steeds een flinke investering in je koopwoning is, zijn de prijzen de afgelopen jaren sterk gedaald. Ongetwijfeld zullen de prijzen de komende jaren nog wel iets zakken en zullen er technisch nog kleine stapjes voorwaarts worden gemaakt. Maar het is de vraag of dit opweegt tegen het rendement als je ze nog in 2018 aanschaft. De afgelopen jaren zijn de energieprijzen namelijk met wel 4 tot 7 procent gestegen. Hoe eerder je gebruik gaat maken van zelf opgewekte duurzame stroom, hoe minder last je hiervan hebt.

 

Afschaffing huidige salderingsregeling

Zonnepanelen hebben op zonnige, niet al te warme dagen de hoogste opbrengst. Op deze dagen kan het zijn dat je meer stroom opwekt dan dat je thuis verbruikt. Momenteel kun je deze stroom terugleveren aan het elektranet Je krijg dan hiervoor korting op je energierekening van je leverancier. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is echter vermeld dat deze regeling vervroegd zal worden afgeschaft. Waarschijnlijk al in 2020. In de plaats ervoor zal naar verwachting een terugleversubsidie komen, maar het is de vraag of deze financieel net zo aantrekkelijk is. Kies je er nog voor in 2018 zonnepanelen aan te schaffen, dan kun je zo lang mogelijk gebruikmaken van de huidige regeling. Daarnaast komt er bij afschaffing van de salderingsregeling waarschijnlijk een overgangsregeling voor woningbezitters die hun woning dan reeds van zonnepanelen voorzien hebben.

 

Hogere woningwaarde en snellere verkoop

De woningmarkt is de afgelopen jaren op bepaalde plekken in het land sterk aangetrokken. In vooral de grote steden, denk aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is een sterke stijging van de huizenprijzen vastgesteld en worden woningen ook nog eens binnen zeer korte tijd verkocht. In 2018 wordt nog een stijging van 8,5 procent van de verkoopwaarde verwacht, en in 2019 nog eens 7 procent. Dit geldt echter niet voor alle huizen. Er zijn nog steeds woningen die lang te koop staan of waarop niet voldoende geboden wordt. Heb jij een dergelijk huis en wil je toch nog dit jaar verhuizen om verdere stijging van de woning die je wilt gaan kopen te voorkomen? Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen de waarde van woningen met zonnepanelen ongeveer € 5000 hoger inschatten. Hiermee heb je dus eigenlijk de investering er alweer direct uit. Daarnaast geeft een derde van woningkopers tevens aan voorkeur te hebben voor een woning met zonnepanelen. Dit zie je ook terug in de verkoopdata. Woningen woningen met panelen worden ongeveer 70 procent sneller verkocht dan woningen zonder.

Huurhuizen en zonnepanelen

Als je een huis huurt dan kan ook het interessant zijn om zonnepanelen te nemen. Maar maak altijd goede afspraken met de verhuurder van de woning. Een belangrijke vragen zijn wie wordt de eigenaar van de zonnepanelen. , het gebruik en de verrekening van de opbrengst en kosten.

 

Bij plaatsing van zonnepanelen op een huurwoning moeten huurder en verhuurder afspraken maken over het eigenaarschap, het gebruik en de verrekening van de kosten en baten.

Annerieke Maathuis
Annerieke Maathuis

Annerieke Maathuis geeft bezoekers van Huislijn.nl graag tips voor het kopen van een eigen woning en de financiering ervan.

Artikelen: 10