Hypotheekrenteaftrek bij een echtscheiding

Er speelt een aantal factoren rondom de hypotheekrenteaftrek waar je rekening mee moet houden tijdens en na een echtscheiding. Huislijn.nl heeft Erik Baijens – scheidingsspecialist en oprichter van Settlement Echtscheidingspraktijk –  gevraagd om dit ingewikkelde onderwerp eens helder uit te leggen.

Een van de partners blijft wonen in de koopwoning

Het kan voor betrokken partijen wenselijk zijn dat een van de partijen voorlopig in de eigen koopwoning blijft wonen. Bijvoorbeeld zodat de kinderen het schooljaar af kunnen maken. De aansprakelijkheid van de hypothecaire geldlening blijft dan voorlopig nog op naam van beide partijen staan.

Hypotheekrenteaftrek

Als de lening van de bank voor de aanschaf, verbetering of het onderhoud van de eigen woning is gebruikt, is de betaalde hypotheekrente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je hebt dan mogelijk recht op teruggave van een deel van de betaalde hypotheekrente.

Hypotheekrenteaftrek na echtscheiding

Als er sprake is van een echtscheiding, is er een speciale regeling voor de aftrek van hypotheekrente. Dit wordt de scheidingsregeling genoemd.

Scheidingsregeling

Een van de partijen woont niet meer in de gezamenlijke woning, maar is nog steeds 50% eigenaar van de woning. Als je dat zelf bent, kun je gedurende 24 maanden gebruik maken van de scheidingsregeling. Dit houdt in dat je jouw deel van de hypotheekrente fiscaal in mindering mag brengen op het fiscaal belastbare inkomen. Deze termijn gaat in op het moment dat jij of je (ex-) partner bent ingeschreven op het nieuwe woonadres.

Voorbeeld

Een echtpaar gaat scheiden. De ene partner is vanaf 1 september 2013 ingeschreven op een nieuw woonadres en heeft nog samen met de ex-partner een eigen woning. De hypotheekrente mag dus tot 31 augustus 2015, volledig worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in Box I. Na 31 augustus  2015 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor de partner die in een ander huis woont. De aftrek blijft van kracht voor de partner die nog in de echtelijke woning woont. 50% van de hypotheekrente is niet aftrekbaar. Dit betekent voor beiden hogere lasten.

Let op! Vaak wordt gedacht dat de datum waarop de (echt)scheiding wordt ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand, de datum is waarop de 24 maanden hypotheekrenteaftrek ingaan. Deze periode gaat echter in op het moment dat 1 van de partners de eigen woning verlaat en zich inschrijft op een ander adres.

Een van de ex-partners betaalt de volledige hypotheekrente

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de ex-partner die in de echtelijke woning verblijft, de volledige hypotheeklasten voldoet. Eigenlijk betaalt deze ex-partner de hypotheeklasten van het deel van de echtelijke woning van de andere elders wonende (ex-)partner. De belastingdienst ziet dit als partneralimentatie in natura. De elders wonende partner zal in de belastingopgave van de inkomstenbelasting dit dus als partneralimentatie moeten aangeven. In beginsel heeft dit geen consequenties, immers de partneralimentatie wordt fiscaal belast en de hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Alleen deze aftrekbaarheid vervalt na 24 maanden, dan ontstaat de situatie dat de partneralimentatie fiscaal belast is, maar de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is als gevolg van de scheidingsregeling.

Verhuisregeling

Verlaat u beiden de eigen woning dan krijgt u te maken met de verhuisregeling. De verhuisregeling voorziet dan in de aftrekbaarheid van de hypotheekrente gedurende een periode van maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin partijen de woning hebben verlaten en de woning in de verkoop staat.

 

Al met al is het regelen van de tijdens of na de scheiding geen gemakkelijk opgave om dit goed in te regelen. Laat u goed informeren.

 

Ronald Barends
Ronald Barends

Ronald Barends is directeur en eigenaar van Huislijn.nl. Met een miljoen bezoekers per maand neemt deze huizensite een belangrijke positie in voor zowel makelaars als huizenzoekers. Door de goede samenwerking met 2.500 makelaars biedt Huislijn.nl een overzichtelijk en actueel aanbod van koop-, nieuwbouw- en huurwoningen.

Artikelen: 159