Huis huren en dubbele courtage…

Huis huren, een gesprekje tussen huurder en bemiddelaar:

Huurder: ‘We vinden het een mooi huis. De huurprijs is prima en we willen het graag huren.’
Bemiddelaar: ‘Dat is fijn. Ik zal zorgen dat het huurcontract wordt opgesteld. U bent niet vergeten dat u bij het ondertekenen drie keer de huur dient te betalen.’

Huurder: ‘Eh, nee. Dat stond in de brochure. Maar dat was toch voor de borg?’
Bemiddelaar: ‘Inderdaad, althans twee keer de huur voor de borg en één keer de huur als courtage voor het recht dat u de woning mag huren.’

Huurder: ‘Eh, maar die courtage. Voor wie is die dan?’
Bemiddelaar: ‘Voor mij. Voor het werk dat ik heb gedaan voor de eigenaar.’

Huurder: ‘Eh, maar horen dat geen kosten te zijn voor de eigenaar? Hij wil toch het huis verhuren.’
Bemiddelaar: ‘Klopt. En als ik het goed begrepen heb wilt u het huren. Of moet ik op zoek gaan naar een andere huurder?’

Huurder: ‘Eh, oké. Drie keer de huur dus. Komt voor elkaar’

 

Dubbele courtage

Tot niet zo lang geleden was deze praktijk redelijk normaal, vooral in de grote steden. Daarbij werd niet alleen geld aan de huurder gevraagd, maar ook aan de eigenaar van de woning. Ofwel dubbele courtage.

 

Argumentatie van de bemiddelaar is dat eigenaars niet bereid zijn om hoge bemiddelingskosten te betalen en dus moet de huurder dat maar doen. En al te vaak wordt dat (met gezonde tegenzin) gedaan. Er is – zeker in de grote steden – een tekort aan huurwoningen en wat moet je dan?

 

Toch klopt het niet. De dienstverlening is immers voor de eigenaar van de woning en de bemiddelaar zal er altijd zorg voor dragen dat voorwaarden ten gunste zijn voor deze partij. Het is dan van de zotte dat je als tegenpartij daar voor moet betalen.

 

Huurder betaalt niet aan bemiddelaar

Sinds vorig jaar de wet aangescherpt is, komt dubbele courtage minder voor. Sommige bemiddelaars dachten slim te zijn en vroegen vanaf toen uitsluitend courtage aan de huurder. Zo wordt er nog maar één keer courtage betaald en is er ook geen sprake meer van dubbele courtage. Dat klopt wel, maar je hoort natuurlijk betaald te worden door de heer die je dient.

 

Gelukkig heeft de Hoge Raad recent een uitspraak gedaan waarbij ondubbelzinnig bepaald is dat de huurder niet mag opdraaien voor de kosten van de eigenaar. Wanneer een bemiddelaar werkzaamheden uitvoert voor de eigenaar (bijvoorbeeld het promoten van de woning) dan werkt hij voor de eigenaar en moet hij door de eigenaar betaald worden en dus niet door de huurder.

De betreffende huurder kreeg zijn betaalde courtage daarom terug.

 

Weiger om de courtage te betalen

De uitspraak heeft verstrekkende gevolgen want de uitspraak wordt gevolgd door de lagere rechters. In de uitspraak is ook bepaald dat een huurder tot 5 jaar na dato onterecht betaalde courtage mag terug eisen. Heeft u in de afgelopen 5 jaar betaald om te mogen huren dan zou u hier mogelijk ook recht op hebben. Maar nog veel belangrijker is dat iedere huurder vanaf heden geen courtage meer gaat betalen. Want het is maar de vraag of de veelal ongeorganiseerde huurbemiddelaars zich nu wel gaan houden aan de wet. Deze praktijk zal pas echt gaan stoppen als u als huurder gaat weigeren om courtage te betalen. Hoe graag u de huurwoning ook wilt!

Rob Overduin
Rob Overduin

Rob Overduin schrijft regelmatig een column voor de nieuwsbrief van Huislijn.nl. Met zijn achtergrond als makelaar en sinds 2011 als Operationeel Manager van VastgoedPRO weet hij op een boeiende wijze zaken aan de kaak te stellen die belangrijk zijn voor consumenten die een woning gaan (ver)kopen of (ver)huren.
VastgoedPRO is een beroepsvereniging voor vastgoed professionals waaronder vooral makelaars en taxateurs. Bij de vereniging zijn circa 800 leden aangesloten die werkzaam zijn als makelaar, taxateur of adviseur op het gebied van vastgoed.

Artikelen: 38